Nye brukervilkår for Lommekjent.no

Fra Øvresaga i Østmarka. Foto Ola Njå Bertelsen CC by 3.0

Fra Øvresaga i Østmarka. Foto Ola Njå Bertelsen CC by 3.0

Nedenfor finner du de nye brukervilkårene for Lommekjent.no. Disse vil bli lagt til om ikke lenge. Men du som leser og eventuelt bruker av Lommekjent.no får selvsagt muligheten til å kommentere brukervilkårene. Er det noe du savner? Noe som er uklart?

Vi er stolte over å kunne presentere brukervilkår som gir så store rettigheter med tanke på videre bruk av turdata som legges inn i portalen. Bakgrunnen for dette vil komme i et senere innlegg men kort fortalt tror vi at folk flest er tjent med å kunne dele data i så stor grad som mulig.

Brukervilkår for Lommekjent.no

Vi vet at du mest av alt ønsker å komme i gang med å bruke Lommekjent.no. Derfor får du en kort versjon av vilkårene våre også kan du komme tilbake når du er klar for den lange versjonen.

Dette er ikke en tjeneste som skal lure deg på noe som helst vis og vi har ikke plantet urimelige vilkår midt inni brukervilkårene våre. Med andre ord, du skal være trygg på at vi ønsker ditt beste når du bruker Lommekjent.no.

Du kan lese mer om de som står bak lommekjent.no under «Om Lommekjent.no»

Brukervilkår for Lommekjent.no kort versjon

  • Norsk lov gjelder på Lommekjent.no.
  • Lommekjent.no fraskriver seg etthvert ansvar for eventuelle feil og mangler ved tjenesten og dens innhold.
  • De turene du legger inn på Lommekjent.no og som ikke merkes som private vil lisensieres med en Creative Commons – Navngivelse Lisens 3.0. Dette inkluderer hele turbeskrivelsen med tekst, turspor og bilder. Du kan lese mer om hvorfor her. (LX external Link to «Hvorfor vi gjør turer på Lommekjent.no åpent og gratis tilgjengelig for alle til all slags bruk»)

Brukervilkår for Lommekjent.no lang versjon

Alle brukere av Lommekjent.no

Gå til brukervilkår for bidragsytere her ( Internal Link to  «Bidragsytere (for deg som legger inn materiale på Lommekjent.no»)

Disse brukervilkår er bindende for alle brukere av tjenesten Lommekjent.no. Lommekjent.no forbeholder seg retten til å umiddelbart utestenge brukere fra websiden og/eller gjøre tjenesten utilgjengelig for brukere dersom disse vilkår ikke etterfølges. Brudd mot disse brukervilkår kan være straffbare og medføre erstatningsansvar.

Personopplysninger

Brukeren er inneforstått med og samtykker til at de personopplysninger som brukeren oppgir til Lommekjent.no blir benyttet av Lommekjent.no, eller et annet selskap som Lommekjent.no samarbeider med, med det formål å (i) gjennomføre avtalen med brukeren, (ii) gjennomføre benyttelse av de tjenester som tilbys av Lommekjent.no og som inngås med samarbeidspartnere til Lommekjent.no og (iii) i markedsføringsøyemed og for statistiske formål. Lommekjent.no påtar seg ved hvert tilfelle å behandle personopplysningene i henhold til personopplysningsloven. (1998:204). I det tilfelle hvor et samtykke tilbakekalles av brukeren kan websiden og tjenestene ikke benyttes. Brukeren har rett til å skriftlig motsette seg direkte markedsføring.

Registrering, brukernavn og passord

Brukeren må ved registrering gi kun sanne opplysninger om seg selv. Gjennom å fullføre registreringen samtykker brukeren i at opplysningene er sanne og korrekte. Brukeren angir ved registrering et brukernavn og passord. Brukeren skal oppbevare disse opplysninger på et trygt sted slik at ingen uvedkommende kan få tilgang til disse. Brukernavn og passord kan ikke benyttes av andre enn brukeren. Lommekjent.no kan når som helst, med rimelig varsel, kreve at brukeren endrer passord. Brukeren er klar over at en slik endring kan forårsake tilfeldige avbrudd i brukerens tilgang til innhold og tjenester. Dersom brukeren mistenker at brukerens brukernavn og passord benyttes av en annen skal brukeren umiddelbart bytte passord. Dersom det finnes skjellig grunn til at Lommekjent.no mistenker at brukernavnet og/eller passordet har blitt misbrukt, kan Lommekjent.no umiddelbart stenge websiden for brukeren og/eller gjøre tjenester utilgjengelige for brukeren, og/eller på annen måte forhindre misbruk.

Brukerens ansvar

Brukeren har ansvar for de handlinger brukeren utfører når brukeren benytter websiden og tjenestene og brukeren påtar seg å holde Lommekjent.no fri for krav fra tredjepart på grunn av brukerens bruk av websiden og tjenestene i strid med brukervilkårene.

Immaterielle rettigheter

Alt innhold på Lommekjent.no beskyttes av norsk lov og internasjonal immatteriell lov. All opphavsrett og andre immaterielle rettigheter relatert til tjenestene og websiden innehas eller lisensieres av Lommekjent.no. Brukeren er ansvarlig for at verken brukeren selv, eller annen med brukerens brukernavn og passord, benytter websiden eller tjenestene til annet bruk i strid med opphavsrettslig eller annen lovstridig virksomhet i strid med disse brukervilkår. Brudd mot dette inkluderer (dersom dette ikke spesifikt er uttrykt tillatt) blant annet nedlastning av innehold, kopiering, distribusjon av innhold, tilgjengeliggjøring av innhold på annet vis eller offentlig visning av innehold. Brudd mot denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Når det gjelder turbeskrivelser finnes det tre typer av disse. Det er åpne og frie turbeskrivelser, private turbeskrivelser og aktørinnhold. Åpent og fritt innhold er lisensiert under lisensen Creative Commons Navngivelse 3.0. Dette gjelder alt brukergenerert innhold som ikke er privat. Privat innhold er brukergenerert innhold som kun er tilgjengelig for den som har laget materialet. Aktørinnhold er fra store aktører og organisasjoner som for eksempel Skiforeningen. Dette innholdet har egne lisenser for bruk og deling.

Vi jobber for å gjøre mest mulig av informasjonen på Lommekjent.no fritt og åpent tilgjengelig for deg. Du kan lese mer om hvorfor her. (LX External Link to «Hvorfor vi gjør turer på Lommekjent.no åpent og gratis tilgjengelig for alle til all slags bruk»)

Ansvarsbegrensning

Som de fleste andre ønsker ikke Lommekjent.no å bli stilt til ansvar for andres feil. Her kommer det store forbeholdet som gjelder alt innhold på Lommekjent.no.

Store deler av innholdet på Lommekjent.no er lagt inn av folk som deg. Vi sier ikke at du gjør feil, men av og til hender det at småfeil sniker seg inn, en sjelden gang store feil. Lommekjent.no kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil innhold. Vi kan ikke garantere for kvaliteten på innholdet da det ikke kontrolleres av noen i Lommekjent.no. Vi minner om at en turbeskrivelse, bilder og GPS bare er starten på den informasjonen og kunnskapen du trenger for å dra på lengre turer. Lommekjent.no gir ingen garantier i henhold til innhold, informasjon, tjenester m.m. som tilbys på eller gjennom websiden eller tjenestene. Lommekjent.no gir heller ingen garantier hva gjelder funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet ved tjenestene eller websiden. Lommekjent.no er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap eller skade dersom ikke Lommekjent.no har handlet grovt ansvarsløst.

Lenker

Websiden inneholder lenker til andre websider samt bilder. Disse websidene og bildene kontrolleres ikke av Lommekjent.no og Lommekjent.no er ikke ansvarlig for innhold I bilder og funksjoner hos slike websider.

Endringer i brukervilkår

Lommekjent.no har rett til å endre disse brukervilkårene uten forvarsell og ved bruk av tjenesten forutsettes det at du har lest og godtatt disse vilkårene. Dersom brukeren fortsetter å benytte seg av websiden etter at en endring er gjort av disse brukervilkår anses brukeren å ha akseptert endringen. Dersom brukeren på noe tidspunkt ikke aksepterer eller kan følge brukervilkårerene får brukeren ikke benytte websiden eller tjenestene.

Sikkerhet

Brukeren skal ikke forsøke å omgå Lommekjent.nos sikkerhetssystem, eksempelvis gjennom å benytte andre brukeres brukernavn og passord eller distribuere eget brukernavn og passord til andre eller prøve å teste websidens sikkerhet. Brukeren skal ikke benytte websiden eller tjenestene på noen måte som kan skade, sette ut av funksjon, overbelaste eller forringe websiden eller andre brukeres tilgang til tjenestene eller websiden. Brukeren skal ikke prøve å skaffe seg ulovlig tilgang til noe datasystem, nettverk, innhold eller informasjon som omfattes av websiden eller system som utgjør tjenesten. Brukeren skal heller ikke forsøke å få tilgang til materiale eller informasjon som ikke er gjort tilgjengelig eller tilbys via websiden. Brudd på denne bestemmelsen kan være straffbart samt medføre erstatningsansvar for brukeren.

Bidragsytere (for deg som legger inn materiale på Lommekjent.no)

Materialet du legger inn på Lommekjent

Ved å legge inn materiale på Lommekjent.no gir du en ikke-ekslusiv rett til å bruke materialet gjennom en Creative Commons – Navngivelse Lisens 3.0. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.no. Du har fremdeles opphavsretten til materialet og kan bruke det til akkurat hva du ønsker. Samtidig gir du fra deg full kopirett og tillater at materialet du legger inn her kan brukes av hvem som helst til hva som helst, så lenge de navngir deg som oppgavsperson. Dette innebærer også kommersiell bruk. Vær klar over at denne lisensen vil gjelde for turbeskrivelse (tekst), bilder og GPS-spor du legger inn i tjenesten.

Les mer om hvorfor vi ønsker å gjøre all dataen vår tilgjengelig for allmenn bruk her. (Denne siden er ikke klar enda, mer om dette vil komme etter hvert på denne bloggen og på Lommekjent.no)

Norsk lov er gjeldende på Lommekjent.no

Det er ikke tillatt å legge inn innhold som bryter med norsk lov. Dette innebærer også voldelig eller pornografisk innhold. Innholdet skal ikke være diskriminerende eller kompromitterende.

Åndsverk og rettigheter til materialet som legges inn

Du må selv eie rettighetene på det materialet du legger inn. Det betyr at du ikke kan kopiere andres åndsverk slik som tekst, bilder eller turspor f.eks fra andre turtjenester, bøker eller andre steder hvor det ikke eksplisitt er gitt lov til dette. Grunnen til det er at Lommekjent.no ikke ønsker at innholdet skal bryte med andres rettigheter og ikke bryte opphavsretten. Det er lov å sitere fra andre kilder. Men da må du også huske å oppgi kilden. Et sitat er som regel fra én til tre-fire setninger lang. Det er derimot ikke lov å sitere f.eks. fullstendige turbeskrivelser. Når du bruker og legger turer inn på Lommekjent.no godtar du og forplikter deg til å ikke legge inn opphavsrettslig materiale som bryter med de overstående retningslinjene for bruk av tjenesten. Du forplikter deg også til å følge åndsverksloven.

Ikke legg ut bilder uten samtykke av de avbildede

Når det gjelder bilder er det viktig å merke seg at det eksisterer egne lover for hvem du kan ta bilde av og publisere fritt. På bilder som inneholder gjenkjennbare personer skal du ha samtykke til å publisere bildene offentlig fra de avbildede. Dersom personene på bildet er under 15 år er det nødvendig med forhåndsgodkjenning fra deres foresatte. Det er derimot ikke nødvendig med samtykke fra de avbildede dersom bildet gjengir forsamlinger. Heller ikke der personene på bildet er mindre viktig enn hovedinnholdet i bildet. for spesielt interesserte se åndsverksloven §45c.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s